Za filozofijo nesmrtnosti

Ključne besede: dolgoživost nesmrtnost
Avtor: Marc Geddes (izvirni članek)

Hočete živeti večno? Zakaj? Kaj je razlog za vaše prepričanje? Kaj je pomen? To so filozofska vprašanja in če veste ali ne, vaš odgovor izvira iz vaše filozofije o življenju in smrti.

Ko nekateri ljudje slišijo besedo filozofija, pomislijo na precej nejasno akademsko smer, ki ima le malo opraviti z resničnim svetom. Vendar je akademska filozofija le ozko področje filozofije. Kot pri vseh živalih so tudi pri ljudeh nagoni deloma proizvod evolucije. Evolucijska psihologija je veja znanosti, ki raziskuje osnovne biološke vidike človeških nagonov. Imamo fizične in čustvene potrebe: potrebujemo hrano, vodo, zrak, zavetje in spanje, lahko pa imamo tudi vgrajena hrepenenja po stvareh kot so seks, denar, moč in slava. Vseeno pa smo, za razliko od drugih živali, ljudje sposobni abstraktnega razmišljanja—razsojanja. In zdi se, da nam razsodnost daje moč, da premagamo svoja živalska hrepenenja. Ko je enkrat poskrbljeno za naše biološke potrebe, je mogoče naša preostala dejanja v polnosti razložiti samo v povezavi z višjimi stopnjami našega mišljenja. V kraljestvu intelekta ideje in prepričanja določajo naše obnašanje. Te ideje in prepričanja skupaj tvorijo našo življenjsko filozofijo. Svoje filozofije se lahko zavedamo ali pa ne. Toda vsi, brez izjeme, imajo svojo filozofijo.

Če je oblikovanje idej in prepričanj filozofija, potem je filozofija povsod okoli nas. Beremo časopis in naletimo na udarno besedo urednika—filozofija. Prižgemo TV in slišimo politični komentar—filozofija. Vidimo krščanskega pridigarja, kako na cestnem vogalu širi Kristusov evangelij—filozofija. Pogosto množice osnovnih idealov ne prepoznamo kot filozofije, ker jih sprejemamo kot samoumevne. Vzemite na primer mnoga osnovna načela, ki jih sprejemajo tisti, ki živijo v modernih nacionalnih državah—demokracija, znanost, ideja napredka, vladavina prava, religija, sam pojem nacionalne države. Vse te stvari izvirajo iz filozofskih idej. Demokracija je bila radikalen koncept, ki so ga razvili filozofi v antični Grčiji. Veje moderne znanosti, kot sta kemija in astronomija sta dozoreli iz filozofskih doktrin kot sta alkimija in astrologija. Moderna ideja napredka je bila filozofska ideja, ki se je prvič uveljavila med obdobjem renesanse v srednjem veku. Filozofske ideje so omogočile vzpon religij kot je Islam, ki je ustvaril veliki Perzijski imperij bližnjega vzhoda. Na zahodu je krščanska filozofija Tomaža Akvinskega pomagala tisoč let oblikovati Evropo. Iz zgodovinskih zapisov je jasno, da je bila filozofija pomembna gonilna sila pri oblikovanju človeške družbe. To seveda ne pomeni, da je edina sila. Poleg biologije na človeško vedenje delno vplivajo tudi stvari, kot so razredni boj in fizično okolje. Vendar je jasno, da se moramo, če želimo razumeti zakaj se ljudje obnašajo tako kot se, podati na področje filozofije.

Večina danes živečih ljudi gleda na fizično nesmrtnost kot na nesmiseln predlog. Pravzaprav bi bilo veliko ljudi proti radikalnemu podaljšanju življenja. Raziskava prevladujočih filozofij v moderni kulturi nam pomaga najti razlago. Identificiramo lahko tri glavne oblike mišljenja, ki preprečujejo, da bi nesmrtnost jemali resno:

  1. Kartezijanski dualizem,
  2. Fatalizem in
  3. Statični pogled na človeško naravo

Najprej si oglejmo ta 3 pogosta stališča. Prvi je ideja, poimenovana po filozofu Reneju Descartesu. Kartezijanski dualizem trdi, da človeška zavest vsebuje nadnaravno komponento, ki obstaja neodvisno od človeškega telesa. Ta ideja, da imamo duše, ki preživijo fizično smrt telesa je očitno skupni temelj mnogih svetovnih religij, tako Vzhodnih kot Zahodnih. Tisti, ki verjamejo, da bodo preživeli fizično smrt morda ne vidijo smisla v radikalnem podaljšanju življenja in, navsezadnje, vera v duše zmanjšuje motivacijo vernikov, da bi poskušali podaljšati fizično življenje.

Drugi pogosti razlog zakaj ljudje podaljševanja življenja ne jemljejo resno je fatalizem. Ljudje preprosto ne verjamejo, da je fizična nesmrtnost nekaj mogočega. Zato ne vidijo smisla v agresivnih naporih, da bi se borili s staranjem.

Tretji splošni vzrok za dvom v nesmrtnost je ideja, da je človeška narava nujno omejena. Tudi če se ljudje zavedajo, da ne bodo preživeli fizične smrti, in so pripravljeni priznati, da smrt morda ni neizogibna, lahko še vedno dvomijo v smisel podaljševanja življenja. Bojijo se, da bi radikalno podaljševanje življenja nekako povzročilo, da se stvari ne bi več spreminjale, tako, da se pod soncem ne bi moglo zgoditi nič več novega. Pogoste skrbi povezane s tem mišljenjem so, da bi bilo dolgo življenje dolgočasno ali nesmiselno, da bi družba okostenela, da bi se evolucija ustavila, ali, da nihče več ne bi mogel imeti otrok.

Zato, da bi družba sprejela nesmrtnost, se je potrebno posvetiti vsakemu od teh 3 splošnih filozofskih zornih kotov. Pomembno je, da se tako skeptiki, kot imortalisti držijo specifičnih vprašanj, ko argumentirajo svoje poglede. Specifična vprašanja so: Ali imamo duše, ki lahko preživijo fizično smrt? Ali je možno, da bo znanost nekega dne odkrila način, ki nam bo omogočil fizično nesmrtnost? In: bi bila fizična nesmrtnost vredna truda, ali obstaja dober razlog zakaj je človeška življenjska doba končna?

Splošno prepričanje v velikih svetovnih religijah je, da imamo nadnaravne duše, ki lahko preživijo fizično smrt. Vendar pa je pomembno, da se zavedamo, da imajo vse velike religije množico različnih teoloških zornih kotov, in nekateri izmed teh alternativnih zornih kotov imajo popolnoma naturalistične predstave o stvareh kot so Bog in duše. Ni potrebno, da človek postane ateist, da bi se strinjal s trditvijo, da na človeški zavesti ni nič nadnaravnega. Panteisti enačijo Boga z naravnim Vesoljem. Panteizem trdi, da ni jasne ločnice med razumom in materijo in da je človeška zavest naravni pojav, ki izhaja iz dovolj kompleksnih razporeditev materije. To je v skladu z znanstvenim pogledom na svet, da je človeška zavest popolnoma odvisna od človeških možganov, in da smrt telesa povzroči tudi smrt razuma. Obstajajo tudi znanstvene teologije, kot je teorija Omega točke, ki postulira evolucijskega Boga, ekvivalentnega vesolju ob koncu časa. Jezuitski filozof Teilhard de Chardin, ki je hotel pobotati znanost in krščanstvo, je prvič predlagal idejo Omega točke. Jasno je, da znanosti in religiji ni potrebno biti v konfliktu. Vendar je za sprejemanje znanstvenega svetovnega nazora potrebno priznanje, da naša duša ni nadnaravna. Zabaven in prepričljiv pregled dokazov, da na zavesti ni nič nadnaravnega, je mogoče najti v knjigi Consciousness Explained filozofa Daniela Denneta.

Naša zavest je odvisna od našega telesa. Če cenimo življenje, jo moramo poskušati varovati in ohraniti. Torej moramo poskušati varovati in ohranjati naše telo tako dolgo, dokler cenimo življenje. Ker staranje in bolezen škodujeta našim telesom, spoštovanje življenja zahteva boj proti staranju in bolezni. Trajno spoštovanje življenja pa zahteva nenehni boj proti smrti…ali iskanje fizične nesmrtnosti! Spoštovanje življenja je pravzaprav osrednji temelj večine velikih religij. To pa se izraža v hrepenenju po duševni nesmrtnosti. Tako torej lahko vidimo, da tako znanstveno, kot tudi religiozno pojmovanje nesmrtnosti motivira isto spoštovanje do življenja. Znanstveno razumevanje je, da duševna (duhovna) nesmrtnost zahteva fizično nesmrtnost.

Tukaj pa že naletimo na naslednjo veliko zapreko, ki preprečuje ljudem, da bi podpirali iskanje fizične nesmrtnosti. Fatalizem. Zdravorazumski pogled trdi, da je smrt neizogibna in da se je nesmiselno boriti proti njej. Skeptiki bodo torej odklonili fizično nesmrtnost kot brezupne sanje. Da bi spoznali, da fizična nesmrtnost morda le ne predstavlja brezupnih sanj, je potrebno proučiti neverjetni znanstveni napredek na področjih, kot so raziskava zarodnih celic in kloniranje, ki dokazujejo, da je mogoče vzgojiti novo tkivo in organe, kot nadomestek za starajoče. Obstajajo dokumentirane raziskave na živalih, ki prepričljivo dokazujejo, da je življenjski razpon mogoče podaljšati z omejitvijo kalorij in študije, ki prepričljivo dokazujejo, da je življenjski razpon mogoče podaljšati z genetskimi manipulacijami. Pomembneje se je osredotočiti na dokazane rezultate, kot na dolgoročne futuristične možnosti. Morda ste skeptični do fantaziranja, dokazanih rezultatov pa ni mogoče zanikati in ti rezultati dokazujejo, da je podaljševanje fizičnega življenja mogoče. The Last Mortal Generation: How Science Will Alter Our Lives in the 21st Century Damiena Brodericka je odličen pregled raziskav s področja podaljševanja življenja do leta 1999.

Razvoj osebne vadbe, diete in dopolnilni programi, ki povzročajo takojšnje izboljšanje zdravja se lahko borijo s fatalističnimi občutki, da je nesmrtnost le prazen up. Ostajajte informirani o znanstvenih napredkih, povezanih s staranjem in poskušajte to znanje uporabiti v svojem vsakdanjem življenju. Poiščite ljudi in medije, ki promovirajo podaljševanje življenja, ter skrbno preverite dejstva. Po pregledu dejstev morajo tudi najbolj zagrizeni pesimisti priznati, da nesmrtnost ni le prazen up in da obstaja vsaj majhna možnost radikalnega podaljšanja človeškega življenjskega razpona v ne tako daljni prihodnosti.

Tudi če se izkaže, da je nesmrtnost morda res mogoča, se bo skeptik še vedno spraševal zakaj naj bi si je želeli. Morda postane cilj zaradi težav, ki jih bo morda povzročilo podaljšano življenje, nevreden? Negativni pogled na to, kakšna bi nesmrtnost morda lahko bila, je svet, kjer se nič nikoli ne spremeni, nočna mora peklenskega dolgčasa. Tu pa je napaka predstava, da je človeška narava nespremenljiva in da svet vsebuje omejena sredstva in možnosti. Obstajajo namreč dokazi, ki kažejo, da sta obe domnevi napačni.

Renesančni ideal je bil, da ljudje lahko krojijo svojo lastno usodo in izboljšujejo svojo osnovno naravo s stvarmi, kot so dobra vlada, ustrezna izobrazba in praktični razum. Čeprav se v človeški zgodovini redno pojavljajo obdobja barbarstva, je jasno, da je življenje povprečnega človeka v letu 2003 na splošno boljše, kot je bilo v srednjem veku, prav tako, kot je bilo življenje v srednjem veku na splošno boljše kot v kameni dobi. Boljše ni le v materialnem, temveč tudi v družbenem pomenu. Demokracija in univerzalne človeške pravice so bile radikalne ideje srednjega veka, danes pa so razširjene po vsem svetu. Dvajseto stoletje je bilo priča grozotam, kot je na primer nacizem, obenem pa je bilo tudi priča splošnega sprejetja pravic zatiranih ljudi, kot so ženske, geji in črnci. Človeško naravo je mogoče izboljšati, četudi počasi.

Pomembno je razumeti, da vitalnost družbe ni funkcija dolžine časa človeškega življenja, temveč funkcija političnih in socialnih struktur. Stvari, kot so demokracija in prosti trg so bile oblikovane, da bi izkoreninile stagnacijo. V demokraciji lahko ljudje preprečijo elitam, da bi akumulirale preveč moči, mogoče pa je tudi odstraniti slabe voditelje. V kapitalizmu prostega trga konkurenca in motiv dobička spodbujata nenehno inovativnost, ker podjetja, ki prodajajo slabe izdelke bankrotirajo, podjetja, ki prodajajo boljše izdelke pa so nagrajena. Ni nobenega razloga, zakaj bi morala družba ljudi z zelo dolgo življenjsko dobo stagnirati, če so na mestu prave politične in družbene strukture.

Kaj pa skrb, da so viri in možnosti končni? Morda se zdi zdravorazumsko domnevati, da je na primer na voljo samo končen življenjski prostor. Toda razumevanje ekonomije in znanosti kaže, da se zdravi razum moti. Ekonomisti se v vedno večjem obsegu zavedajo razsežnosti, po katerih se bogastvo ustvarja s pomočjo človeškega znanja. Človeško znanje je tisto, kar določa kaj vir pravzaprav je. Vzemimo za primer nafto, ki se vsaj na prvi pogled zdi jasen primer končnega fizičnega vira. Toda preden je bilo ugotovljeno, kako bi se nafta sploh lahko uporabljalo, je bila le črna brozga brez vrednosti. Dobila je vrednost šele, ko so ljudje ugotovili, kako bi jo lahko uporabili. Napredek v znanosti in tehnologiji je omogočil odkrivanje še večjih zalog nafte, izboljšane tehnike pridobivanja pa so omogočile dostop do teh zalog. Poleg tega smo ugotovili tudi, kako jo bolj učinkovito uporabljati. Svetovne zaloge nafte so se presenetljivo povečevale, v nasprotju s trditvami napovedovalcev pogube, ki opozarjajo, da se viri izčrpavajo. Bistvo je, da viri niso nespremenljivi, temveč se lahko povečajo s pomočjo večjega znanja o delovanju vesolja. Niti življenjski prostor ni nespremenljiv. Vesoljska potovanja, na primer, imajo potencial, da odprejo množico novih svetov izven Zemlje, na katerih bi lahko človeški potomci živeli. Nesmrtnost ne pomeni, da novi ljudje ne bodo rojeni, ali, da bodo na voljo nezadostni viri za njihovo preživetje. Diplomant Poslovne šole Wharton Paul Pilzer je razvil, kakor jo sam imenuje, teorijo gospodarske alkimije, ki je razložena v njegovi knjigi Neomejeno bogastvo. Razlog, da viri niso nespremenljivi je, da znanje omogoča ljudem vzeti nekaj, kar ima le majhno vrednost in to spremeniti v nekaj z bistveno večjo vrednostjo. Ker ni znanih meja o stvareh, ki jih je mogoče odkriti, tudi ni meja količin obstoječih virov. Ekonomista Juliana Simona so nekoč vprašali, kolikšna misli, da je nosilna kapaciteta Zemlje. Brez oklevanja je dal osupljiv odgovor: Neskončna je.

Zato, da bi razumeli zakaj možnosti bivanja niso končne, je potrebno dobro razumevanje potencialne znanosti in tehnologije. Tehnologije, kot je nanotehnologija (sposobnost manipulirati snov na molekularnem nivoju), biotehnologija (sposobnost izvajanja genetskih sprememb) in informacijska tehnologija (metode komunikacije in računanja) bodo lahko omogočile ljudem, da prevzamejo nadzor nad samim procesom evolucije, s pridobitvijo sposobnosti radikalnega izboljšanja svojih razumov in teles. Filozofija transhumanizma je filozofija slavljenja in raziskovanja smeri, prek katerih bi lahko znanost in človeška ustvarjalnost izboljšali človeško naravo in odprli nove možnosti. Daleč od tega, da bi bil dolgočasen, bi bil lahko nesmrtni obstoj napolnjen z neskončno raznolikostjo novega in vznemirljivih stvari za raziskovanje. Zabaven pogled izrednega potenciala znanosti in tehnologije ponuja branje knjige Damiena Brodericka The Spike.

Nekaterim se bo vse to govorjenje o radikalnem spreminjanju človeške narave nedvomno zdelo nezaslišano ali grozljivo. Obstaja zaskrbljenost, da delamo nekaj proti naravnemu redu, proti božji volji, da bomo poskušali človeško naravo spremeniti preveč, ustvarili pošasti ali sploh zgubili našo človečnost. Toda pomembno je razumeti, da je bil pionirski duh vedno ključni del človeške narave. Pravzaprav je ravno pionirski duh tisti, ki bi lahko definiral kdo dejansko smo. Poskusi, da bi spremenili človeško naravo seveda vsebujejo tudi nevarnosti, vendar rešitev ni preprečiti takšne poskuse, temveč delati na tem, da bi našli inteligentne načine kako obvladovati nevarnosti. Če se izkaže, da za vesoljem stoji nek namen ali inteligenca, kot na primer Bog, zakaj ne bi hotela, da razvijemo svoj potencial? Aristotelski koncept Eudemonie ali Samo–izpolnjevanja ima delovanje za izpolnitev našega najvišjega potenciala za vrlino.

Zato, da bi uresničili sanje radikalnega podaljšanja življenja, je potrebno znanstveno raziskovanje, ki mu sledijo tehnološke izboljšave, ki uporabijo to raziskovanje za proizvodnjo izdelkov, kot so na primer zdravila proti staranju. Končno morajo biti vzpostavljene tudi vladne politike, ki zagotavljajo, da bodo sadovi takšnega raziskovanja potencialno dostopni vsem. Nobena izmed teh stvari se ne more zgoditi v družbi, če jih ne podpira znatno število ljudi. Zato, da bi se ustrezne znanstvene raziskave lahko izvedle, so potrebni motivirani in kvalificirani znanstveniki, ter ustrezno financiranje. Zato, da bi bilo mogoče znanstvene dosežke spremeniti v izdelke, ki jih ljudje lahko uporabljajo, mora obstajati relativno prost trg, ki daje podjetnikom svobodo in spodbudo za razvoj in trženje teh proizvodov za izboljšanje zdravja. Zato, da bi bile stvari, kot so zdravila proti staranju potencialno na voljo vsem, mora vlada zagotoviti univerzalni dostop do zdravstvene nege, obenem pa mora skrbeti, da je zdravstvena nega brez restriktivnih predpisov in pretirane birokracije.

Ljudje, ki živijo v zahodnih industrializiranih državah že živijo v družbah, kjer znatno število ljudi spoštuje znanost, razum, napredek in proste trge. Toda le redki verjamejo v nekaj tako radikalno zvenečega, kot je nesmrtnost. Mnogim bo neprijetno ob poskusih, da bi radikalno spremenili človeško naravo. Religiozne in okoljevarstvene skupine, tisti, ki dvomijo v kapitalizem, in tisti, ki se ob tehnologiji počutijo neprijetno, imajo vsi skrbi, ki se jim bo potrebno posvetiti.

Ogledali smo si tri glavne razloge, zakaj ljudje lahko dvomijo o smiselnosti podaljševanja življenja. To so bili: (1) Kartezijanski dualizem: prepričanje, da imamo duše, ki lahko preživijo fizično smrt. (2) Fatalizem: prepričanje, da je fizična smrt neizogibna in da se je nesmiselno boriti proti njej in (3) Statični pogledi na človeško naravo: Prepričanje, da je človeška narava nespremenljiva, da ima svet meje in da je zlo, če bi poskušali te meje prestopiti. Oseba, ki podpira podaljševanje življenja na splošno verjame: (1) Razum in materija nista ločena: razum je odvisen od telesa in ne bo preživel fizične smrti. (2) Znanost lahko radikalno podaljša človeško življenjsko dobo in lahko nekega dne omogoči celo fizično nesmrtnost in (3) ne človeška narava ne vesolje nista omejena. Nasprotno, človeški potencial je neskončen in dobro je, da poskušamo doseči ta potencial.

Zato, da bi lahko natančno ocenili smisel radikalnega podaljševanja življenja, so potrebne obsežne filozofske razprave o vsakem od teh glavnih filozofskih področij. Nadobudni imortalisti bi se morali podati na filozofski križarski pohod, zato da bi ustvarili socialne pogoje za uspešen konec prizadevanja, da bi postali nesmrtni. Ljudje bi morda sprejeli idejo fizične nesmrtnosti, ko bi bila na voljo splošno razumljiva filozofija nesmrtnosti. Pesnik William Blake je dejal: Videti svet v zrnu peska in nebesa v divji cvetlici, imeti neskončnost v dlani svoje roke in večnost v eni uri. Ralph Waldo Emerson pa je dejal: Zaspanemu razumu je narava svinčena. Razsvetljenemu razumu pa cel svet gori in se blešči v lučeh. Če bi se vsi lahko naučili tako gledati na svet, kdo ne bi želel živeti večno?