Uvod v transhumanizem

Ključne besede: transhumanizem etika
Avtor: Transhumanizem.org (izvirni članek)

Transhumanizem predstavlja tako osebno filozofijo, način mišljenja ter svetovni in življenjski nazor, kakor tudi odprto intelektualno in kulturno gibanje, ki potrjuje možnost in zaželenost temeljnega izboljšanja človeškega stanja. Njegovo bistvo je kritični multidisciplinarni pristop k razumevanju in vrednotenju priložnosti za izboljšanje človeškega stanja in človeškega organizma, ki jih omogoča napredek znanosti in tehnologije. V tem smislu človeška vrsta v svoji sedanji obliki predstavlja razmeroma zgodnjo fazo evolucijskega razvoja, ne pa njegov konec ali vrhunec.

Temelji na uporabi praktične racionalnosti in znanstvene metode, njegovo osnovo pa predstavlja rastoče znanje uveljavljenih znanstvenih disciplin naravoslovja, družboslovja, medicine in humanistike, kakor tudi znanje novejših raziskovalnih področij, kot so kognitivna znanost, teorija umetne inteligence in nanotehnologija. Posebno pozornost se posveča tehnologiji, torej sedanjim tehnologijam, kot sta genski inženiring in informacijska tehnologija, kakor tudi prihajajočim tehnologijam, kamor spadata molekularna nanotehnologija in umetna inteligenca. Bistvenega pomena pa je tudi zagotavljanje splošnega dostopa do tega znanja in tehnologij.

Podpira kritično razmišljanje pri razvoju in uporabi znanosti in tehnologije za izboljševanje človeka in družbe. V bližnji prihodnosti bodo zgrajene nove vrste kognitivnih orodij, ki bodo združevala umetno inteligenco s tehnologijo vmesnikov. Molekularna nanotehnologija ima potencial za proizvodnjo obilnih virov za vse, ter potencial, da nam omogoči nadzor nad biokemičnimi procesi v naših lastnih telesih. Možnosti, ki se s tem odpirajo, vključujejo radikalno podaljšanje zdravega človeškega življenjskega razpona, izkoreninjenje bolezni in neželenega staranja, odpravo nepotrebnega trpljenja in povečanje posameznikovih intelektualnih, fizičnih in čustvenih zmožnosti, ter splošno pomnožitev razpona in bogastva možnih čustev in občutij. Druga transhumanistična področja obsegajo kolonizacijo vesolja in možnost stvaritve superinteligentnih strojev, skupaj z drugimi potencialnimi oblikami razvoja, ki bi lahko korenito spremenile človeško stanje. Transhumanizem pa ni omejen samo na tehnologijo, temveč obsega tudi ekonomske, družbene, ter institucionalne modele, kulturni razvoj, ter psihološke veščine in tehnike. Ta izjava o človeškem potencialu se ponuja kot alternativa običajnim prepovedim tega, da bi se šli Boga, se vtikali v naravo ali se vmešavali v bistvo naše človečnosti.

Transhumanisti vidijo naravo kot nedokončano delo, začetek evolucije, ki jo bomo sčasoma lahko usmerjali in preoblikovali na želene načine. Zavračajo idejo, da je sodobno človeštvo nujno končni izdelek evolucije. Transhumanisti upajo, da bo človeštvu z odgovorno uporabo znanosti, tehnologije in drugih racionalnih sredstev sčasoma uspelo preiti v postčloveštvo, torej postati bitja z mnogo večjimi sposobnostmi, kot jih imajo sodobni ljudje.

Kljub temu pa transhumanizem ne podpira nekritičnega tehnološkega optimizma. Čeprav prihajajoče tehnologije s seboj prinašajo velikanski potencial za koristno in dobronamerno uporabo, pa jih je mogoče zlorabiti tudi za povzročitev velikanske škode, ki bi segala vse do ekstremnih možnosti izumrtja inteligentnega življenja. Druge možne negativne posledice vsebujejo povečanje družbenih neenakosti ali postopni razpad skupnih človeških vrednot, kot so na primer globoki človeški odnosi in ekološka raznolikost. V tem oziru je pomembno, da se zavedamo možnih nevarnosti, ki ležijo pred nami. Uporabo znanosti in tehnologije je potrebno spremljati s kritičnimi in etičnimi vprašanji, prizadevanje za razumevanje nevarnosti ter delovanje v smeri preprečevanja katastrof pa je bistveni del transhumanističnega obsega delovanja.

Transhumanizem delno izvira iz sekularnega humanističnega mišljenja, vendar je bolj radikalen v smislu, da ne promovira le tradicionalnih načinov za izboljševanje človeške narave, kot so izobrazba, racionalno razmišljanje, svoboda, toleranca, skrb za sočloveka in kulturni razvoj, temveč tudi neposredno uporabo medicine in tehnologije za preseganje osnovnih človeških bioloških omejitev. Pomembno je to, kar lahko postanemo.

Transhumanisti verjamejo, da naša sedanja človeška oblika ter podrobnosti naše človeške biologije ne določajo tega, kar je dragoceno v nas, temveč, da to določajo naša stremljenja in ideali, naše izkušnje, ter načini, kako živimo naša življenja. Napredek vidijo takrat, ko več ljudi postane sposobnih oblikovati sebe, svoja življenja, ter odnose, ki jih imajo z drugimi ljudmi, v skladu z najglobljimi lastnimi vrednotami. Transhumanisti visoko cenijo samostojnost: zmožnost in pravico posameznika, da sam načrtuje in izbira lastno življenje. Seveda je mogoče, da se nekateri ljudje, iz kakršnih koli razlogov, vzdržijo uporabe znanosti in tehnologije za lastno izboljšanje. Transhumanisti si prizadevajo ustvariti svet, v katerem bodo imeli samostojni posamezniki pravico izbirati, da ostanejo neizboljšani, oziroma, da izberejo izboljšanje, svet, v katerem bodo takšne izbire upoštevane in spoštovane.

Kakor sekularni humanisti, tudi transhumanisti verjamejo, da so ljudje, torej posamezniki, pomembni. Nekateri transhumanisti aktivno delujejo na povečanju verjetnosti, da bodo osebno preživeli dovolj dolgo ter postali postčloveški, na primer z izbiro zdravega načina življenja, ali z izpeljavo ukrepov za krionično suspenzijo.

Transhumanizem sedaj vstopa v splošno sodobno kulturo, ko vedno večje število znanstvenikov, znanstveno izobraženih filozofov ter družbenih mislecev pričenja resno jemati razpon možnosti, ki jih obsega transhumanizem.

Posamezne definicije transhumanizma

  1. Filozofije življenja, kakršna je ekstropija, ki si prizadeva za nadaljevanje in pospeševanje evolucije inteligentnega življenja preko njegove trenutne človeške oblike ter človeških omejitev s sredstvi znanosti in tehnologije, ki jih vodijo načela in vrednote, ki promovirajo življenje.

    Dr. Max More

  2. Transhumanizem je filozofija, da se lahko in da bi se morali razviti naprej do višjih nivojev obstoja, tako fizično, kot umsko in družbeno, z uporabo racionalnih metod.

    Dr. Anders Sandberg

  3. Transhumanizem je ideja, da bodo nove tehnologije v naslednjem stoletju ali dveh najverjetneje spremenile svet v tolikšni meri, da naši potomci v mnogih ozirih ne bodo več človeški.

    Dr. Robin Hanson