Transhumanistična deklaracija

Ključne besede: transhumanizem
Avtor: World Transhumanist Association (izvirni članek)
  1. Prihodnje tehnologije bodo radikalno vplivale na Človeštvo. Predvidevamo možnost preoblikovanja človekovega stanja, vključno s sedaj neizogibnim staranjem, trenutnimi omejitvami, ki so jim podložni tako človeški kakor tudi umetni razumi, psihologijo, ki je nismo izbrali sami, trpljenjem in priklenjenostjo na ta planet.

  2. V razumevanje prihodnjega razvoja in njegovih dolgoročnih posledic je treba usmeriti sistematične raziskave.

  3. Transhumanisti mislimo, da odprtost do in sprejemanje teh tehnologij - pomeni prednost. Eventualno prepovedovanje razvoja pa bi bilo slabo.

  4. Transhumanisti zagovarjamo moralno pravico vsakogar, da uporabi tehnologijo za razširjanje razumskih in telesnih sposobnosti in za razpolaganje z lastnim življenjem. Iščemo možnosti osebnega napredka preko trenutnih bioloških omejitev.

  5. V načrtovanju prihodnosti, je obvezno upoštevati dramatični tehnološki napredek. Bilo bi tragično, če bi zamudili dobre reči zaradi neutemeljene tehnofobije in nepotrebnih prepovedi. Po drugi strani pa bi bilo prav tako tragično, če bi inteligentno življenje izginilo s planeta zaradi kakšne katastrofe ali vojne sprožene ali vodene z naprednimi tehnologijami.

  6. Potrebna so diskusijska mesta, kjer bomo skupaj ugotovili kaj hočemo in družbeni red, kjer je racionalne odločitve tudi mogoče sprovesti.

  7. Transhumanizem je za dobrobit vseh čutečih bitij (pa naj bodo umetni razumi, ljudje, nečloveške živali ali pa potencialni nezemljani) in sledi mnogim principom sekularnega humanizma. Transhumanizem posebej ne podpira nobenih posameznih političnih strank, politikov ali političnih programov.